Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

«Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών, ηλικίας 18-29 ετών - ΝΕΑΡΧΟΣ»

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας σχεδίασε και υλοποιεί το «Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών, ηλικίας 18-29 ετών - ΝΕΑΡΧΟΣ», συνολικού Π/Υ για την πρώτη Πρόσκληση 5.923.150 €.Η υλοποίηση του Προγράμματος θα ξεκινήσει στις 22.04.2013 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31.12.2015.
Το Πρόγραμμα «ΝΕΑΡΧΟΣ» στοχεύει στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων νέων ναυτικών και στην υποστήριξη και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η παροχή σε 200 απόφοιτους ΑΕΝ και Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους, Οικονομικούς και 800 ναυτικούς λοιπών ειδικοτήτων, υπηρεσιών Κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:
Ø         100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και
  • 5 μήνες πρακτική άσκηση επί πλοίου
Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Το εκπαιδευτικό επίδομα για τους αποφοίτους ΑΕΝ, καθώς και τους Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους και Οικονομικούς ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.500 € και για τους ναυτικούς των λοιπών ειδικοτήτων στο συνολικό ποσό των 4.500 €, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στο Πρόγραμμα «ΝΕΑΡΧΟΣ» καλείται:
Ø   Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».
Ø   Να αξιολογηθεί θετικά στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης του Προγράμματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν άνεργοι νέοι ναυτικοί, που είναι εγγεγραμμένοι, ως προσφερόμενοι, στα Μητρώα Ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε. ή των Λιμενικών Αρχών, αλλά δεν επιδοτούνται και διαθέτουν τις εξής προϋποθέσεις:
Ø         γεννήθηκαν από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995
Ø         ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ
Ø         έξι (6) μήνες, τουλάχιστον, συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοίο υπό ελληνική σημαία ή υπό ξένη, συμβεβλημένο με το ΝΑΤ
Ø            πιστοποιητικό βασικού  κύκλου Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
  • πιστοποιητικό Ιατρικής εξέτασης σύμφ. με Ν.1131/81 (Α΄39) (κάρτα υγείας) σε ισχύ
  • έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμη απαλλαγή
Ø         Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Ειδικά για τους απόφοιτους ΑΕΝ, καθώς και τους Αξιωματικούς  Ηλεκτρολόγους και Οικονομικούς απαιτείται:
  • Δίπλωμα ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή Μηχανικών, Δίπλωμα Οικονομικού, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου, αντίστοιχα.
Εκτός των ανωτέρω, προτεραιότητα θα δοθεί σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες των άνεργων νέων ναυτικών, όπως οι πέραν του έτους εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε. ή των Λιμενικών Αρχών ως προσφερόμενοι προς εργασία, καθώς και οι προερχόμενοι από πολύτεκνες ή μονογονεϊκές (λόγω θανάτου, ακύρωσης γάμου ή έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους) ή οι έχουσες τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω οικογένειες. Επίσης, οι προερχόμενοι από οικογένεια με θανόντα, λόγω ναυτικού ατυχήματος, γονέα ναυτικό.
Ο Δικαιούχος καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος παρέχει στους εμπλεκόμενους στο Πρόγραμμα, Υπηρεσίες Υποστήριξης, οι οποίες αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησής του από το Γραφείο Υποδοχής (HELP DESK), με στοιχεία επικοινωνίας:  τηλ: 210-4524759 και 210-4282790, e-mail: helpdesk@generg.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη  την πρόσκληση απο το παρακάτω λινκ  κλικ εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: