Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Δ. Διονύσου: Πρόγραμμα για νέους ανέργους έως 29 ετών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την έναρξη λειτουργίας προγράμματος του υπουργείου Εργασίας το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, για ανέργους νέους έως 29 ετών», ανακοίνωσε το Γραφείο Υποστήριξης Ευρέσεως Εργασίας του Δήμου Διονύσου.

Υποψήφιοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι:
•           νέοι άνεργοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ,
•           νέοι άνεργοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών υποχρεωτικής, δυτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπάιδευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας την κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση (θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και πρακτική άσκηση 5 μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς) έτσι ώστε αργότερα, μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης να μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας και να τοποθετηθούν στην επιχείρηση πρακτικής.
Η επιχείρηση που θα προβεί στην πρόσληψη των ωφελούμενων αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης θα επιχορηγηθεί για την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.
Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους μέσω επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (voucher) σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους της συνημμένης πρόσκλησης. Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην Πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας».

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων».

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ανέργους αρχίζει στις 15/4/2013 και λήγει στις 20/5/2013 και είναι δυνατή μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Υποστήριξης Ευρέσεως Εργασίας του Δήμου Διονύσου (Λ. Μαραθώνος 29, Άγ. Στέφανος, τηλ. επικοιν. 213 2030600).


Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: