Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών αναγκών,με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, στο Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης «Ο Δαφνηφόρος
Απόλλων» Δήμου Ερέτριας.


  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας,  Τιμοκράτους Φανοκλέους  1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού του ΝΠΔΔ( κτίριο παιδικού σταθμού Ερέτριας) εντός προθεσμίας πέντε  (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Τηλέφωνο : 22290 60605

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΠΔΔ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ (ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) υπ΄αριθμ. 1 2013

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: