Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΙΝΕ - ΓΣΕΕ:Δεκαπέντε επιστημονικούς συνεργάτες προτίθεται να προσλάβει

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Δεκαπέντε εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες προτίθεται να προσλάβει το ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, προκειμένου να στελεχώσει τις Μονάδες συμβουλευτικής του δικτύου που διαθέτει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Πρέβεζα, Βέροια, Ξάνθη, Λάρισα, Λαμία, Πάτρα, Σύρο, Τρίπολη, Ηράκλειο, Ρόδο και Χίο.

Από το σύνολο των θέσεων οι δύο αφορούν την έδρα του Ινστιτούτου στην Αθήνα και οι υπόλοιπες δεκατρείς είναι κατανεμημένες στα δεκατρία Περιφερειακά ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
Τα ελάχιστα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στα πεδία των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και νομικών επιστημών.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Μaster ή Διδακτορικού, ή/και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στα πεδία της αγοράς εργασίας (εργασιακές σχέσεις και οικονομικά της εργασίας) ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού ή της ασφαλιστικής ή/και εργασιακής νομοθεσίας.
  • Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον πέντε ετών από τη λήψη του πτυχίου, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας (εργασιακές σχέσεις και οικονομικά της εργασίας) ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού ή της ασφαλιστικής ή/και εργασιακής νομοθεσίας.
  • Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση και χρήση λογισμικών εφαρμογών.
Επιπλέον, επιθυμητά προσόντα αποτελούν η συμμετοχή σε ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας, το συγγραφικό έργο και οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και η εθελοντική κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, συμβατή με τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική της ΓΣΕΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του
ΙΝΕ - ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ - ιστοσελίδα: www.inegsee.gr) και να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία:
α) θα αναφέρουν ευκρινώς τίτλο της πρόσκλησης «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων»,
β) θα αναφέρουν την πόλη για την οποία ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν,
γ) θα επισυνάπτουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών διάρκειας δύο ετών ή, το αργότερο, μέχρι τις 31/12/2015.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 26 Απριλίου στη διεύθυνση: ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, Εμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα ΤΚ 106.81, κυρία Σεργιάννη Μόνικα, 210 3327717 e-mail: infocons@inegsee.gr

 http://www.ethnos.gr

 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: