Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προσλήψεις για ταμίες και ταξιθέτες στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ταμείων και της ταξιθεσίας του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως α) ταμίες και β) ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2013, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την κάλυψη 15 θέσεων ταμιών στην Αθήνα, 5 θέσεων ταμιών στην Επίδαυρο, 75 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών εισόδου στους χώρους εκδηλώσεων της Αθήνας και 75 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών στους χώρους εκδηλώσεων της Επιδαύρου. 

Η προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών αφορά στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του έτους 2013.
Οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν:

Α) Ταμίες
Απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση χρήσης Η/Υ (WINDOWS XP, MS OFFICE, INTERNET), καλή γνώση αγγλικών (επιθυμητή 2η γλώσσα), άριστη επικοινωνία και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για τον χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες.
Χώροι απασχόλησης: κεντρικά εκδοτήρια εισιτηρίων Ελληνικού Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39), εκδοτήρια εισιτηρίων θεάτρων (Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Πειραιώς 260, λοιποί χώροι εκδηλώσεων) 

Β) Ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου
Τουλάχιστον δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η γνώση μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών καθώς και η προηγούμενη σχετική με το αντικείμενο προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Για τις θέσεις των ταξιθετών Επιδαύρου θα λαμβάνεται επίσης υπόψη η εντοπιότητα των υποψηφίων. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσου την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.. Σε περίπτωση πρόσκλησής τους στη σχετική συνέντευξη που θα ακολουθήσει θα πρέπει να καταθέσουν, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων (σε πρώτη φάση σε απλή φωτοτυπία, και, εφ’ όσον επιλεγούν, σε επικυρωμένα αντίγραφα). Η αμοιβή όσων επιλεγούν θα είναι βάσει ωρών απασχόλησης, που θα προσδιοριστεί από την εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε., εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και την τελική αποδοχή αυτής. Διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν από την εταιρεία, οδός Χατζηχρήστου 23 και Μακρυγιάννη, Κουκάκι, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210-9282900 και 210-9282904, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρουν την παρούσα και την σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (www.greekfestival.gr). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Φεστιβάλ : Α) για τις θέσεις της Αθήνας μέχρι και την 26η Απριλίου 2013 και ώρα 12.00, και Β) για τις θέσεις της Επιδαύρου μέχρι και την 15η Μαΐου 2013 και ώρα 14.00.Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: