Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Υπεύθυνοι προβλήτας στα ΕΛΠΕ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Υπεύθυνους προβλήτας θα προσλάβει ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Οι υποψήφιοι, που πρέπει να έχουν ηλικία έως 42 ετών, θα πρέπει να διαθέτουν Δίπλωμα Πλοιάρχου Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου σε δεξαμενόπλοια ή δίπλωμα Πλοιάρχου Β' τάξεως με εξαετή προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια ή Μηχανικού Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού με τριετή προϋπηρεσία Α' ή Β' μηχανικού σε δεξαμενόπλοια, ή δίπλωμα Μηχανικού Β' τάξεως με εξαετή προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια.

Επιπλέον, οι κάτοχοι των θέσεων θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου), γνώση χρήσης Η/Υ και άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας, την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Χειμάρρας 8Α Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι, Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου, αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης ΥΠΠ.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου.
 http://www.ethnos.gr

 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: