Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προκήρυξη θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ Λάρισας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το ΤΕΙ Λάρισας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία, Συντήρηση και Ποιοτικός Έλεγχος Λιπών και Ελαίων».

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λιβαδοπονία».
• Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Άγριας Πανίδας».

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, υποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στην ημερήσιο τύπο, δηλ. από 20/3/2013 έως και 19/4/2013,.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΕΙ/Λ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ/Λ (www.teilar.gr).

Πληροφορίες:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, τηλ. 2441041082
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τηλ. 2441064701

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μορφή αρχείου .doc
Υλικό προκήρυξης:
1.
Προκήρυξη σε μορφή αρχείου .doc
2.
Αλλαγή καταληκτικής ημ/νίας κατάθεσης δικαιολογητικών
 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: