Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «NOMAD-Policy Formulation and Validation through non moderated crowdsourcing» (Ε-1684), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση προγραμματιστή, με αντικείμενο τη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών ανάλυσης περιεχομένου από διάφορες πηγές.  Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικών επιστημών
- Eμπειρία σε εφαρμογές ανάλυσης φυσικής γλώσσας
- Eμπειρία σε Python μεγαλύτερη των 3 ετών και Java
- Επιθυμητή η γνώση της πλατφόρμας ανάπτυξης Android, καθώς και η γνώση και εμπειρία σε Django framework
- Επιθυμητή η πολυετής (>3 ετών) εμπειρία συμμετοχής σε συγγραφή προτάσεων για εθνικά/ευρωπαϊκά έργα και στην υλοποίησή τους
- Επιθυμητή η εμπειρία σε έργα ανοιχτού κώδικα και αντίστοιχες ροές συνεργατικής συνεισφοράς (π.χ., github workflows)
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά σε τρία αντίγραφα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-6-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Χ. Αρμενιάκου στο τηλέφωνο 210-6503204 ή στο: carmeniakou@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1684) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σχετικό Αρχείο: Jobs396.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: