Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιοβιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιοβιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ENTEC- Enhancing the capasity for Environmental Technology and Climate Research» (Ε-1763), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, για την Γραμματειακή και Διαχειριστική υποστήριξη του έργου, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών μερικής απασχόλησης με δυνατότητα παράτασης έως και 24 μήνες με τα εξής προσόντα:

- Πτυχιούχος Θεωρητικών Επιστημών, Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής, Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και  εφαρμογών γραφείου.
- Απαραίτητη πενταετής κατ' ελάχιστον τεκμηριωμένη εμπειρία σε  Γραμματειακή, Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη Εθνικών και Ευρωπαικών Ερευνητικών Έργων στα πλαίσια λειτουργίας Ερευνητικών Ινστιτούτων
- Απαραίτητη τεκμηριωμένη εμπειρία χειρισμού Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
- Επιθυμητή εμπειρία/γνώσεις για τις απαιτήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO/CEN)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-6-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον Δρα Κ. Ελευθεριάδη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  elefther@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1763) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σχετικό Αρχείο: Jobs394.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: