Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2013

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Σε εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 15/169η/16.05.2013, σας παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή των αιτήσεων των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ. (πρώην ΤΥΔΚΥ), προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις, κατά το θέρος του έτους 2013:

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών ή πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης. 

2. Πρόσφατη φωτογραφία των παιδιών. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με αίτηση στην Υπηρεσία, με την προσκόμιση των
ασφαλιστικών βιβλιαρίων των άμεσα ασφαλισμένων και των παιδιών, όπου συμπληρώνεται
και η κάρτα κατασκηνωτή.
Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι να έχουν κλείσει θέση οι ενδιαφερόμενοι στις
κατασκηνώσεις και να το έχουν δηλώσει τόσο στην αίτηση όσο και να το έχουν
συμπληρώσει στην κάρτα κατασκηνωτή.
Αλλαγή που αφορά την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο που έχει δηλωθεί δεν
θα γίνεται δεκτή μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (07.06.2013).

Ενημερώνουμε ότι : 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν τα παιδιά που ασφαλίζονται στον Τομέα
ΥΔΚΥ ηλικίας 6 έως 14 ετών ήτοι έχουν γεννηθεί από 01.01.1999 μέχρι 31.12.2007. 

2. Για την συμμετοχή παιδιών στην Ά κατασκηνωτική περίοδο θα πρέπει να υποβληθούν οι
αιτήσεις μέσα στο χρονικό διάστημα από 20.05.2013 μέχρι 29.05.2013. Για την Β’ και
Γ’ κατασκηνωτική περίοδο θα πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις μέσα στο χρονικό διάστημα από 29.05.2013 έως 07.06.2013

3. Αλλαγές που αφορούν την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο δεν θα γίνονται
δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (07.06.2013) και πέραν
αυτής της ημερομηνίας (07.06.2013) δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω, ώστε να διεκπεραιωθεί το θέμα των κατασκηνώσεων έτους 2013 χωρίς προβλήματα.

Συνημμένα

pdf Ανακοίνωση ΟΠΑΔ, PDF, 115.7 KB


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: