Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Δήμος Διδυμοτείχου: 20 Άτομα για απασχόληση με ημερομίσθιο

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Σύμφωνα με την 117/2013 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, την 10868/105-2013 όμοια εγκριτική απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
ανακοινώνει ότι,
θα προβεί στην πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και (5) ημερ/σθια κατά εργαζόμενο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, μέχρι τέλους του έτους.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, εντοπιότητα, προϋπηρεσία και τα γενικά προσόντα διορισμού του Ν.3584/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Νο. 4 σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων (πλην των Τ.Κ. Κουφοβούνου και Πετράδων).    

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: