Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

37 Άτομα στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ενάµισι (1 ½) µήνα για την υλοποίηση του Προγράµµατος « Καλοκαιρινή ∆ηµιουργική Απασχόληση για παιδιά  5-12 ετών , έτους 2013». 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη εργάσιµη της ανάρτησης της ανακοίνωσης , δηλαδή από 13 Μαΐου µέχρι 17 Μαΐου 2013.

 Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: