Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

42 εξωτερικοί συνεργάτες στον «Δημόκριτο»

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων/έργων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για 34 θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης.

Αλλες οκτώ θέσεις προκηρύχθηκαν σε άλλα τρία προγράμματα.
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα το πολύ σε 3 από τις 24 κατηγορίες θέσεων που είναι οι ακόλουθες:
- Δύο θέσεις Προγραμματιστή iPhone
- Δύο θέσεις Προγραμματιστή Android
- Δύο θέσεις Προγραμματιστή Windows Phone 7
- Δύο θέσεις Senior Software Engineer (Network oriented development)
- Δύο θέσεις Προγραμματιστή Server/Web
- Δύο θέσεις πτυχιούχων AEI ή ΤΕΙ
- Τρεις θέσεις Προγραμματιστή πτυχιούχου ή διπλωματούχου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ, ή τμημάτων Σχολής θετικών Επιστημών
- Μία θέση πτυχιούχου ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο μηχανικού υπολογιστών, επιστήμης υπολογιστών ή μοντελοποίησης & προσομοίωσης
- Μία θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ στην επιστήμη πληροφορικής, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο
- Mία θέση πτυχιούχου ΑΕΙ τμήματος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ή αναλόγου γνωστικού αντικειμένου
- Δύο θέσεις Αρχιτέκτονα ΑΕΙ με εκτεταμένη εμπειρία σε χρήση πολυμεσικών τεχνολογιών, 3D animation, δυνατότητα επεξεργασίας και παραγωγής βίντεο, και μεταπτυχιακές σπουδές σε ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακή τέχνη
- Μία θέση Γραφίστα & Προγραμματιστή ιστοχώρων απόφοιτου ΑΕΙ/ΤΕΙ για το σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση ιστοχώρων
- Μία θέση πτυχιούχου Πληροφορικής ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο της κατανόησης συμπεριφοράς και υπολογιστικής ψυχολογίας
- Μία θέση πτυχιούχου ΑΕΙ για τη διαχείριση και υποστήριξη προγραμμάτων
- Μία θέση υποστήριξης προγραμμάτων
- Δύο θέσεις πτυχιούχων Μηχανικών ΑΕΙ ή Απόφοιτων ΤΕΙ
- Δύο θέσεις Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Φυσικών πτυχιούχων ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής
- Δύο θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών ή θετικών επιστημών
- Μία θέση πτυχιούχου ΑΕΙ με εξειδίκευση σε σχεδιασμό και υλοποίηση χώρων εικονικής πραγματικότητας
- Μία θέση πτυχιούχου ΑΕΙ εικαστικών τεχνών με εμπειρία σε χρήση πολυμεσικών τεχνολογιών και δυνατότητα παραγωγής βίντεο
- Μία θέση Τεχνολόγου μηχανικού Πληροφορικής και πολυμέσων
-Μία θέση πτυχιούχου ΑΕΙ σε Πολεοδομικό Σχεδιασμό και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο.

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συνοδευόμενες με τα πλήρη βιογραφικά σημειώματα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαΐου στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (στη διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο 210-6503148 και να επικοινωνούν με το e-mail: nadines@iit.demokritos.gr

 http://www.ethnos.gr


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: