Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 προσλήψεις στο Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 185 40 Νίκαια,  απευθύνοντας την στο Τμήμα ΙΔΑΧ-Έκτακτου Προσωπικού του Δήμου, υπόψιν κ. κ. Ελένης Νικολοπούλου και Δέσποινας Μαυρουδή (τηλ. επικοινωνίας: 210 4278104-210 4278140). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 10 ΕΩΣ 20 ΜΑΙΟΥ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: