Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

60 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού εξήντα (60) ατόμων,για την αντιμετώπιση των έκτακτων και
κατεπειγουσών αναγκών, που προέκυψαν από την επιτακτική ανάγκη πυρασφάλειας και πυροπροστασίας κατά τη θερινή περίοδο ως εξής:

ΔΕ Οδηγοί (10)
ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (50)


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ισόγειο,)από 03/06/2013 έως και 10/06/2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00-12:00.

 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: