Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη προσωπικού με πέντε ημερομίσθια μηνιαίως στο Δήμο Ηγουμενίτσας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για ένα μήνα, από 15 Μαΐου έως 14 Ιουνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07 και την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της καθαριότητας και πρασίνου σε όλον τον Καλλικρατικό Δήμο, λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου. Β. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω περίοδο προϋπολογίζεται σε 7.000 € ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6041 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού» του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013. Γ. Η πρόσληψη του εν’ λόγω προσωπικού θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: