Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα» στον τομέα του Πολιτισμού , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013, το ΑΣΕΠ , μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού (Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού) θα προβεί στην έγκριση νέων ανακοινώσεων-επαναπροκηρύξεων για την κάλυψη των θέσεων του φυλακτικού προσωπικού που έμειναν κενές.

Ενόψει των ανωτέρω, το ΑΣΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει και πάλι την ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, εκπόνησε νέο Υπόδειγμα Ανακοίνωσης (πρόσκλησης - ενημέρωσης δικαιούχου προς τους δυνητικά ωφελούμενους) το οποίο απευθύνεται στους δικαιούχους φορείς και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την σύνταξη της Ανακοίνωσης και την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (κανόνες δημοσιότητας, προθεσμίες, υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, κατάταξη υποψηφίων, ανάρτηση πινάκων, αποστολή πινάκων κατάταξης και αιτήσεων ενισταμένων στο ΑΣΕΠ κ.λπ.).

Τα ισχύοντα Υποδείγματα καθώς και οι θέσεις εργασίας μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στη διαδρομή: www.asep.gr -> Συμβάσεις -> Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: