Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Ξεκίνησε στις 23 Μαΐου και ολοκληρώνεται  στις 12 Ιουνίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στους Δημοτικούς  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αθηναίων για τη νέα σχολική περίοδο 2013-2014. Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια, 4ος όροφος Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) κατά αλφαβητική σειρά ,σύμφωνα με τον κοινό κατάλογο ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων στις  ημερομηνίες που επισυνάπτονται στο σχετικό κατάλογο,  αλλά και στα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων, καθώς επίσης και συστημένα ή με courier, επί αποδείξει στο Τμήμα Υποστήριξης & Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, Ρόδου 181 & Σερήνου, 4ος όροφος, υπόψιν κας Ξένου.
Προσοχή: Όσοι γονείς επιλέξουν την υποβολή μέσω ΚΕΠ ή courier, δεν θα παραλαμβάνουν αποδεικτικό παραλαβής και μοριοδότησης της αίτησής τους. Οι αιτήσεις που κατατίθενται μέσω ΚΕΠ, συστημένες ή με courier επί αποδείξει, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο έως τις 7 Ιουνίου 2013.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
  • Οι καταθέτοντες πρέπει να έχουν έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς τους  (π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, κλπ.)
  • Η βεβαίωση υγείας του παιδιού πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από απλό φωτοαντίγραφο των εμβολίων που αναφέρονται στο βιβλιάριο υγείας του παιδιού.
  • Τα δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται πρωτότυπα, όπως άδεια παραμονής, κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έγγραφα που πιστοποιούν διάσταση και επιμέλεια κ.λπ., θα κατατίθενται σε νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
  • Στις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.
  • Οι άνεργοι που επιδοτούνται πρέπει να καταθέσουν εκτός της επικυρωμένης φωτοτυπίας της κάρτας ανεργίας και τη βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης και απόφαση ΟΑΕΔ σχετική με την επιδότησή τους.
  • Οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων που δεν είναι Δημότες πρέπει να βεβαιώνουν τη μόνιμη κατοικία τους με λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) στο όνομά τους.
  • Όπου δεν δύναται να υπολογιστεί το τεκμαρτό εισόδημα και δεν έχει ακόμα υποβληθεί εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους, θα πρέπει να κατατίθεται για σύγκριση το εκκαθαριστικό του 2012, με υποχρέωση όμως προσκόμισης εντός της δοθείσης προθεσμίας και του εκκαθαριστικού τρέχοντος έτους (2013).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: http://www.cityofathens.gr/node/21851, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στον Αλφαβητικό ημερολογιακό- κατάλογο για την κατάθεση των αιτήσεων και Έντυπο αίτησης εγγραφής. 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: