Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Eκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερεις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) «Δημόκριτος»

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ερευνητική Υποδομή CLARIN-EL» (E-1793), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερεις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του υποέργου «Κατασκευή αποθετηρίου και διεπαφή με διαδικτυακές γλωσσικές υπηρεσίες» της κατηγορίας πράξης «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης. Οι θέσεις έχουν ως εξής:

1. Μία (1) θέση Έρευνας σε υπολογιστικά εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας και σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Απαιτούμενα προσόντα:

- Διδακτορικό δίπλωμα
- Ερευνητική εμπειρία σε πλατφόρμες, εργαλεία και υπηρεσίες γλωσσικής τεχνολογίας, και σε διαδικτυακές υπηρεσίες (web services)
- Εμπειρία στo συντονισμό και στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

2. Μία (1) θέση Έρευνας σε αξιολόγηση εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας. Απαιτούμενα προσόντα:

- Διδακτορικό δίπλωμα
- Ερευνητική εμπειρία σε ανάπτυξη και αξιολόγηση εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

3. Μία (1) θέση Έρευνας στην ανάπτυξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Απαιτούμενα προσόντα:

- Διδακτορικό δίπλωμα
- Ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

4. Μία (1) θέση Έρευνας σε ανάπτυξη  εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας. Απαιτούμενα προσόντα:

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα
- Εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας
- Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδραστικών διεπαφών Web (HTML5)
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-6-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Χ. Αρμενιάκου στο τηλέφωνο 210-6503204 ή στο: carmeniakou@iit.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.iit.demokritos.gr/).

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σχετικό Αρχείο: Jobs391.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: