Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(3) Άτομα για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Ικαρίας.

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Ο Δήμος Ικαρίας ύστερα από τις υπ’ αριθμ. 7/2013 και 35/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και τις υπ’ αριθμ. 8591/251/27-2-2013 και 17650/54/24-4- 2013 αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
Ανακοινώνει Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Ικαρίας.


 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών, λόγω του κατεπείγοντος από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ικαρίας (δηλ. μέχρι και 7/6/2013)


Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: