Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Εκδόθηκε εγκύκλιος από το Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. οικ. 22090/30-5-2013 (ΑΔΑ: BEXΩΝ-Ι69) με θέμα: «Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους», όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:
Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος “Καλλικράτης” και την
υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος της ελληνικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, η στήριξη των νησιωτικών Δήμων λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα χρονική συγκυρία. Το Υπουργείο Εσωτερικών, εφαρμόζοντας τη ρήτρα νησιωτικότητας, που επιβάλλει σε κάθε δράση και απόφαση να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών και η μέριμνα για την ανάπτυξή τους, συμφώνως με το άρθρο 101 του Συντάγματος, προέβη στην επεξεργασία της υποπαρ. ΣΤ1 περ. 3 εδ. γ΄ του ν. 4093/2012, με την οποία διασφαλίζεται ότι «οι προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην συνημμένη εγκύκλιο.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: