Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πράξη ΑΚΑΣΤΟΣ - Πρόσκληση και Αίτηση Υποψηφίων Επωφελούμενων Ανέργων της Θεσσαλίας

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ξεκινά η υλοποίηση της Πράξης «ΑΚΑΣΤΟΣ – Υποστήριξη ανέργων της Θεσσαλίας για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Παραγωγικού σκοπού», που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Η Πράξη «ΑΚΑΣΤΟΣ» περιλαμβάνει τη δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων συμβουλευτικής, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης προς 80 άνεργους που ζουν στους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της σύστασης τριών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Παραγωγικού Σκοπού (για συντομία: ΚοινΣΕΠαΣ)
Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΚΑΣΤΟΣ συμμετέχουν: η Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ και ΑΛΜΥΡΟΥ, η ΜΚΟ ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ, το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε, η ΜΚΟ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ και η ΜΚΟ Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. που είναι ο φορέας – συντονιστής του Έργου. Η υλοποίηση της Πράξης «ΑΚΑΣΤΟΣ», περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
ΜΕΛΕΤΗ:Αποτύπωση της κατάστασης στην Περιφερειακή αγορά εργασίας και ειδικότερα στο κλάδο Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας. Αντιστοίχηση με ανάγκες ομάδας στόχου
ΔΙΚΤΥΩΣΗ:
Ενημέρωση και προσέλκυση των κοινωνικών εταίρων, δημιουργία ιστοσελίδας, διασύνδεση με δομές και άλλα σχέδια
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ενημερώσεις, εκδηλώσεις, αφίσες, φυλλάδια, παρεμάσεις στον Τύπο και τα ΜΜΕ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:
Διαχείριση του Έργου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Επάρκεια και τον Κανονισμό Λειτουργίας
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
Υλοποίηση 4 προγραμμάτων κατάρτισης, διαρκείας 88 ωρών το κάθε ένα, σε 80 άνεργους, άνδρες και γυναίκες, με τίτλο: «Οργάνωση και διαχείριση Κοινωνικών Συνεταιρισμών και επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου», ως εξής:
ΤΜΗΜΑ Α1’ Π.Ε., ΛΑΡΙΣΑΣ: 20 άτομα
ΤΜΗΜΑ Α2’ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ: 20 άτομα
ΤΜΗΜΑ Α3’ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: 20 άτομα
ΤΜΗΜΑ Α4’ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: 20 άτομα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
960 συνεδρίες ατομικές (560, από τις οποίες οι 240 αφορούν στην επιλογή ωφελουμένων) και ομαδικές των 5 ατόμων (400). Σύνταξη των Business Plans των ΚοινΣΕΠαΣ, εκδηλώσεις, υλικό υποστήριξης, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής και των κοινωνικών εταίρων,
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα κατά τόπους ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. Συγκεκριμένα:
  1. ΛΑΡΙΣΑ: Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.: Καλλιάρχου 10, 41221 Λάρισα, τηλ.. 2410-555453, e-mail:pofeko@otenet.gr
  2. ΛΑΡΙΣΑ: ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε..: Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα, τηλ. 2410553892, e-mail: europlirlar@lar.forthnet.gr
  3. ΒΟΛΟΣ: Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Δημητριάδος & Αλμυρού, Κ.Καρτάλη 152 και Ανθίμου Γαζή, Βόλος, τηλ. 24210 28833, e-mail: doctors@imd.gr
 Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 - 15:00
(μέχρι και την 15/06/2013)
Κατεβάστε την Αίτηση Υποψηφίων Επωφελούμενων από εδώΔεν υπάρχουν σχόλια: