Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

1 θέση ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική»

1 θέση ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική»Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση ως εξής:..


ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. Γραμματείας 2310 99 5013)

- Μιας (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική»

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 199/22-2-2012 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 2 Μαΐου 2012.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της παραπάνω Σχολής. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: