Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Εποχικούς υπαλλήλους σε Αθήνα και περιφέρεια.

Εποχικούς υπαλλήλους σε Αθήνα και περιφέρεια. Δέκα προσλήψεις θα πραγματοποιήσει άμεσα ο Δήμος Ελευσίνας για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανακύκλωσης». Οι θέσεις αντιστοιχούν σε πέντε ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ, από τις οποίες οι πολυπληθέστερες είναι οι:
- ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων, τέσσερις θέσεις και,
- ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, τρεις θέσεις
Επίσης θα προσληφθούν ένας Χημικός κατηγορίας ΠΕ, ένας Οδηγός οχήματος με αρπάγη ΔΕ και ένας Οδηγός οχήματος εναλλαγής κάδων, επίσης, κατηγορίας ΔΕ. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως δώδεκα μηνών. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 5537213 και 210 5537217.
Δήμος Τεμπών
Είκοσι θέσεις ενέκρινε το ΑΣΕΠ για τον Δήμο Τεμπών, ο οποίος θα προσλάβει αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου για το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις είναι οι:
-ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων, οκτώ θέσεις
-ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, επτά θέσεις
-ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ΄ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, τρεις θέσεις.
Επίσης θα προσληφθούν ένας Οδηγός Απορριμματοφόρων Γ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ΔΕ και ένας Χειριστής Πολυμηχανήματος ΔΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24953 50406.
Δήμος Θηβαίων
Στις 18 Οκτωβρίου πέφτει η «αυλαία» στον διαγωνισμό του Δήμου Θηβαίων για οκτώ εποχικούς εργαζομένους με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Τις θέσεις θα καταλάβουν επτά Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ και ένας Υδραυλικός κατηγορίας ΔΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22623 50670.
Δήμος Αμφίπολης
Τέσσερις εργάσιμες ημέρες, έως την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου, απομένουν για την υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του Δήμου Αμφίπολης για επτά θέσεις εποχικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Τις θέσεις θα καταλάβουν υποψήφιοι τεσσάρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων δύο Οδηγοί Απορριμματοφόρου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, δύο Οδηγοί Απορριμματοφόρου χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και δύο Χειριστές Εκσκαφέα, όλοι κατηγορίας ΔΕ, και ένας Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23243 50120.
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας
Δεκαοκτώ προσλήψεις εποχικών θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας. Οι θέσεις αφορούν αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου πέντε ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι πολυπληθέστερες είναι οι ακόλουθες τρεις:
- ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρου, έντεκα θέσεις,
- ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, τρεις θέσεις, και
- ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, δύο θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν ένας Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων κατηγορίας ΔΕ και ένας Χειριστής Τσάπας, επίσης κατηγορίας ΔΕ. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 22273-50113.
Δήμος Αριστοτέλη
Με 14 εποχικούς υπαλλήλους επτά ειδικοτήτων θα ενισχυθεί ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Οι πολυπληθέστερες ειδικότητες είναι οι ακόλουθες:
- ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων, τέσσερις θέσεις, και
- ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ' κατηγορίας, τρεις θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν δύο Οδηγοί Ημιρυμουλκούμενου Απορριμματοφόρου Ε' κατηγορίας και δύο Υδραυλικοί, όλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις ειδικότητες ΔΕ Χειριστή Γκρέιντερ, ΔΕ Χειριστή Ελαστικοφόρου Φορτωτή JCB και ΥΕ Εργάτη Κοιμητηρίου κατανέμεται από μία θέση. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 23773-50006.
Δήμος Καρδίτσας
Μόλις ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στον διαγωνισμό του Δήμου Καρδίτσας για την πρόσληψη τεσσάρων εποχικών υπαλλήλων με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας. Οι θέσεις κατανέμονται στις εξής τρεις ειδικότητες:
- ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέα - Φορτωτή, δύο θέσεις,
- ΔΕ Χειριστή Γκρέιντερ, μία θέση, και
- ΔΕ Χειριστή Πλυντηρίου Κάδων, μία θέση.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413-50723.
Δήμος Πωγωνίου
Πέντε θέσεις εποχικού προσωπικού «άνοιξαν» στον Δήμο Πωγωνίου για προσωπικό Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για δύο Ηλεκτρολόγων ΔΕ, δύο θέσεις Υδραυλικών ΔΕ και μία θέση Εργάτη Καθαριότητας κατηγορίας ΥΕ. Το προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26573-60028.

http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: