Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων

Προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων  στην ΑττικήΒρεφοκομείο Αθηνών
 Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηναίων για την κάλυψη 70 θέσεων εποχικού προσωπικού, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Οι θέσεις κατανέμονται σε τέσσερις ειδικότητες της Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως εξής:
-ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - Παιδοκόμων, 27 θέσεις,
-ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 19 θέσεις,
-ΥΕ Τραπεζοκόμων, 12 θέσεις, και
-ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, 12 θέσεις.
Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έντεκα μηνών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην υπερβαίνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ τα κριτήρια που θα «μετρήσουν» για την πρόσληψη είναι, μεταξύ άλλων, ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η εμπειρία και η ιδιότητά τους ως γονέων ή μελών πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών.
Αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, ΤΚ 104 43, Σεπόλια, απευθύνοντας τες στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα 210 5127942 και 210 5125732.
Παιδικοί Σταθμοί Αγίας Παρασκευής
Εως τις 17 Οκτωβρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις στον διαγωνισμό των Παιδικών Σταθμών Αγίας Παρασκευής για την κάλυψη 24 θέσεων εποχικού προσωπικού. Οι θέσεις κατανέμονται σε οκτώ ειδικότητες ως εξής:
-ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, δέκα θέσεις, και
-ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, επτά θέσεις.
Επίσης θα προσληφθούν δύο Μάγειρες κατηγορίας ΔΕ, ενώ από μία θέση κατανέμεται στις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΔΕ Συνοδού Σχολικών Λεωφορείων, ΔΕ Χειριστή Η/Υ, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και ΥΕ Κλητήρα. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Αυγούστου 2013, με δυνατότητα ανανέωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 6537526.
Δήμος Μυλοποτάμου
Στην πρόσληψη πέντε εποχικών εργαζομένων προχωρά άμεσα ο Δήμος Μυλοποτάμου, ο οποίος απέσπασε τη έγκριση του ΑΣΕΠ και θα καλύψει θέσεις Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Από δύο θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και ΥΕ Καθαριστών και μία στην ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.
Το προσωπικό θα απασχοληθεί για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Αυγούστου 2013 με δυνατότητα ανανέωσης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28343-40302.
Κέντρο Μέριμνας Κομοτηνής
Εντεκα θέσεις ενέκρινε το ΑΣΕΠ για το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής. Οι θέσεις κατανέμονται στις εξής δυο ειδικότητες:
- ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, έξι θέσεις, και
- ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, πέντε θέσεις.
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Αυγούστου 2013 με δυνατότητα παράτασης. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-23175.
ΚΕΒΡΕΦΟ Νέας Ιωνίας
Στην πρόσληψη δώδεκα εποχικών υπαλλήλων προχωρά το Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ) του Δήμου Νέας Ιωνίας μετά την έγκριση που απέσπασε από το ΑΣΕΠ. Οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις ειδικότητες της Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως εξής:
- ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, έξι θέσεις,
- ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, τέσσερις θέσεις, και
- ΥΕ Καθαριστών, δύο θέσεις.
Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Αυγούστου 2013 με δυνατότητα ανανέωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-2724761.
ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Χερσονήσου
Δύο θέσεις εποχικού προσωπικού ενέκρινε το ΑΣΕΠ για το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου.
Οι θέσεις αφορούν έναν Βρεφονηπιοκόμο Τεχνολογικής και έναν Βοηθό Βρεφοκόμο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα απασχοληθούν για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Αυγούστου 2013 με δυνατότητα ανανέωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 28973-40052.
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ωρωπού
Δέκα θέσεις εποχικού προσωπικού εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δίκαιου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ωρωπού». Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τους Παιδικούς Σταθμούς Ωρωπού, Αυλώνα, Καπανδριτίου και Συκάμινου και θα επιλεγεί από τρεις ειδικότητες των κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22950-32190.
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αλίμου
Στην πρόσληψη 46 εποχικών υπαλλήλων προχωρούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αλίμου», οι οποίοι απέσπασαν την έγκριση του ΑΣΕΠ πριν από λίγες ημέρες. Οι θέσεις αφορούν προσωπικό Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα επιλεγεί από έξι ειδικότητες. Οι δημοφιλέστερες, από πλευράς αριθμού θέσεων, ειδικότητες είναι οι ακόλουθες:
- ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, 26 θέσεις,
- ΥΕ Καθαριστών, δέκα θέσεις, και
- ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, έξι θέσεις.
Επίσης, θα προσληφθούν δύο Βρεφονηπιοκόμοι κατηγορίας ΤΕ, ένας Διοικητικός Γραμματέας και ένας Μάγειρας, αμφότεροι κατηγορίας ΔΕ. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Αυγούστου 2013 με δυνατότητα παράτασης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 210-9850281.
27 συμβάσεις στους Αγίους Αναργύρους
Από τις 14 Οκτωβρίου- θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του δήμου για την πρόσληψη 27 εποχικών υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Στην πλειονότητά τους -24 συνολικά- οι θέσεις θα καλυφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Ιουλίου 2013, ενώ τρεις εξ αυτών αφορούν απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας. Ειδικότερα, με οκτάμηνες συμβάσεις θα προσληφθούν ένας Ψυχολόγος κατηγορίας ΠΕ, ένας Φυσιοθεραπευτής ΤΕ και ένας Βοηθός Νοσηλευτή κατηγορίας ΔΕ.
Οσο για τις θέσεις που αφορούν απασχόληση έως 31 Ιουλίου, κατανέμονται σε πέντε ειδικότητες, από τις οποίες οι πολυπληθέστερες είναι οι ακόλουθες δύο:
-ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, οκτώ θέσεις, και
-ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, επτά θέσεις.
Επίσης θα προσληφθούν τέσσερις Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ, τέσσερις Βοηθοί Μαγείρων ΥΕ και ένας Μάγειρας κατηγορίας ΔΕ. Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2023670.


Δεν υπάρχουν σχόλια: