Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Εξειδικευμένα στελέχη στην Ενωση Τηλεπικοινωνιών

Εξειδικευμένα στελέχη στην Ενωση ΤηλεπικοινωνιώνΗ Διεθνής Eνωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), η ειδικευμένη οργάνωση του ΟΗΕ μέσω της οποίας οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας συντονίζουν την ίδρυση και λειτουργία δικτύων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, αναζητά να καλύψει τις ακόλουθες τρεις θέσεις: α) Σύμβουλος Ομάδων Μελέτης β) Επικεφαλής Ασφάλειας Πληροφοριών γ) Αναλυτής Συστημάτων/Μηχανικός ραδιοτηλεπικοινωνιών.
Study Groups Advisor
Κριτήρια: Ανώτερος τίτλος πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου κολεγίου στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT), τα μαθηματικά, τη διοίκηση επιχειρήσεων. Τουλάχιστον επτά χρόνια εργασιακής πείρας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνία ή στις τηλεπικοινωνίες, εκ των οποίων τα τρία σε διεθνές περιβάλλον.
Διάρκεια σύμβασης: 2 χρόνια
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 5/11/2012
Πληροφορίες: https://erecruit.itu.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=26422&vaclng=en
Head, ICT Security
Κριτήρια: Ανώτερος πανεπιστημιακός τίτλος στην τεχνολογία πληροφοριών, τη διαχείριση ασφαλείας πληροφοριών ή τη μηχανική συστημάτων. Τουλάχιστον δέκα χρόνια εργασιακής πείρας στη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε διεθνές επίπεδο.
Διάρκεια σύμβασης: 2 χρόνια
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 5/11/2012
Πληροφορίες: https://erecruit.itu.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=26568&vaclng=en
System Analyst/Radiocommunication Engineer
Κριτήρια: Ανώτερος πανεπιστημιακός τίτλος στην τεχνολογία συστημάτων, στη μηχανική ή σε σχετικό αντικείμενο. Τουλάχιστον επτά χρόνια εργασιακής πείρας στην ανάλυση λογισμικού, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό στην εφαρμογή τεχνικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων τριών τουλάχιστον χρόνων σε διεθνές επίπεδο.
Διάρκεια σύμβασης: 2 χρόνια
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 15/10/2012
Πληροφορίες: https://erecruit.itu.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=26364&vaclng=en

http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: