Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

13 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

13 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.ΕΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. -Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ως εξής:


2 ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων (Οικονομικού)
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων
1 ΔΕ Σχεδιαστών


1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων
1 ΔΕ Χειριστής γερανού
1 ΥΕ Φυλάκων


1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων

Δεν υπάρχουν σχόλια: