Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

60 ωφελούμενοι στην Α.Σ. "ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" Ν. Τρικαλων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ωφελούμενοι  της  Πράξης  είναι  60  άνεργοι  εγγεγραμμένοι  στα  Μητρώα  Ανεργίας  του 
ΟΑΕΔ  με  κάρτα  ανεργίας  σε  ισχύ,  ή  στον  ειδικό  κατάλογο  του  ΟΑΕΔ,  εκτός Μητρώου
Ανεργίας,  κάτοικοι  του Δήμου Πύλης  που  ανήκουν  στις  παρακάτω  ευπαθείς  κοινωνικά
ομάδες:
‐ Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
‐ Άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
‐ Μετανάστες


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής από τις 27/12/2012 έως τις 25/1/2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 13:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: