Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Γυμνά μοντέλα αναζητά η Σχολή Καλών Τεχνών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Τη δυνατότητα να εργαστούν ως μοντέλα δίνει στους ενδιαφερόμενους η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των εργαστηρίων της, προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση συμβάσεων έργου για εικαστική πόζα (γυμνή) για τις ανάγκες των εργαστηρίων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ., Πατησίων 42( Είσοδος από την πύλη του Πολυτεχνείου της οδού Τοσίτσα, πληροφορίες στο τηλ. 210-3897120), από 20 Δεκεμβρίου 2012 μέχρι και την 4η Ιανουαρίου 2013. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και στο e-mail:nzamanis@asfa.gr και τα δικαιολογητικά να κατατεθούν στις εξής ημερομηνίες 20, 21, 27, 28 Δεκεμβρίου 2012 και 03 και 04 Ιανουαρίου 2013.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά στην διεύθυνση : Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα.

1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα. Η σχετική εμπειρία στην εικαστική πόζα αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας.
4. Κατοχή δελτίου παροχής υπηρεσιών ως ελεύθεροι επαγγελματίες (χωρίς ασφαλιστικό φορέα Ι.Κ.Α.). Σημειώνεται ότι τα μοντέλα θα παρέχουν έργο για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Α.Σ.Κ.Τ. σύμφωνα με την εκπαιδευτική λειτουργία τους.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν εκκρεμεί ποινική καταδίκη εις βάρος του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: