Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Στην πρόσληψη νέου προσωπικού προχωρά η αεροπορική εταιρεία οικονομικών πτήσεων EasyJet

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Στην πρόσληψη νέου προσωπικού προχωρά η αεροπορική εταιρεία οικονομικών πτήσεων EasyJet, η οποία πραγματοποιεί πάνω από 600 πτήσεις σε 30 χώρες. Η εταιρεία - πρωτοπόρος στον τομέα της, η οποία διαθέτει πάνω από διακόσια αεροσκάφη και απασχολεί τουλάχιστον 8.000 εργαζομένους, προτίθεται να καλύψει δεκάδες θέσεις εναέριου και επίγειου προσωπικού στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
«Κρατήσεις» θέσεων για πληρώματα στις διεθνείς πτήσεις της EasyJet
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, εκτός από τα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν, οφείλουν επίσης να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας με συναδέλφους και πελάτες της εταιρείας, αλλά και την ικανότητα να λειτουργούν υπό συνθήκες πίεσης και προσαρμογής σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Ειδικά το προσωπικό καμπίνας επιλέγεται βάσει διαφορετικών προσόντων, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, τη φυσική κατάσταση και διάπλασή τους και πρόκειται να εξεταστούν σε δεύτερο χρόνο μετά την αρχική τους επιλογή. Οι «ανοιχτές» θέσεις που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:
Cabin Crew
Περιοχή: Αεροδρόμια Gatwick, Luton, Stansted, Λονδίνο
Προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, να έχουν ύψος άνω των 1,58 μ. και έως 1,90 μ., καλή φυσική κατάσταση και όραση, ευχέρεια στην επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο, εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών στην εξυπηρέτηση πελατών, καλό επίπεδο εκπαίδευσης, ικανότητα να κολυμπούν 25 μ. χωρίς βοηθητικά μέσα και να διατηρούν σώμα έξω από το νερό για τουλάχιστον ένα λεπτό, προϋπηρεσία πέντε ετών. Για τις χώρες της Ευρώπης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν, εκτός από την αγγλική, και τη γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να έχουν ως έδρα. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου.
Κωδικός θέσης: 00689, 00706, 00713 (αντιστοίχως)
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στις ιστοσελίδες της εταιρείας: https://easyjet.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl, https://easyjet.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl ,https://easyjet.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl (αντιστοίχως αεροδρομίου)
NET Developer
Περιοχή: Αεροδρόμιο Luton, Λονδίνο
Προσόντα: Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην πληροφορική, αποδεδειγμένη εμπειρία εμπορικής ανάπτυξης μέσω .ΝΕΤ, ανάπτυξη συστημάτων με χρήση του Scrum, εμπειρία στο web development μέσω των προγραμμάτων ASP.NET, C#, MVC, HTML & JavaScript.
Κωδικός θέσης: 00595
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://easyjet.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl
BI Software Development Manager
Περιοχή: Ηνωμένο Βασίλειο
Προσόντα: Εκτεταμένη τεχνική υποδομή στο software development της Τεχνολογίας Επιχειρήσεων (Business Development), διεύθυνση τεχνικών ομάδων, επιλογή και κινητοποίηση ομάδων εργαζομένων, εμπειρία στη διεύθυνση τόσο των εργαζομένων της εταιρείας όσο και των εξωτερικών συνεργατών, άριστη γνώση των αναπτυξιακών εργαλείων της Microsoft (Microsoft development tools).
Κωδικός θέσης: 01162
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://easyjet.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl
Business Analyst
Περιοχή: Αεροδρόμιο Luton, Λονδίνο
Προσόντα: Αρτια τεχνολογική εκπαίδευση, αποδεδειγμένη εξειδίκευση στον τομέα του Information Technology (IT), εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), στον τομέα ανθρωπίνων πόρων και χρηματοοικονομικών, εμπειρία στη χρήση δομημένης ανάλυσης (structured analysis) και των μεθοδολογικών προσεγγίσεών της.
Κωδικός θέσης: 01011
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://easyjet.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl
Cabin Services Manager
Περιοχή: Βερολίνο
Προσόντα: Αριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο και δεξιότητες στις παρουσιάσεις, διαπραγμα-τευτικές δεξιότητες, καλή γνώση του γερμανικού εργασιακού νόμου, αποδεδειγμένη εμπειρία στην ηγεσία και στο management, αποδεδειγμένη ικανότητα στην ολοκλήρωση καθηκόντων.
Κωδικός θέσης: 01256
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://easyjet.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl
Commercial & Enterprise Services Team Leader
Περιοχή: Αεροδρόμιο Luton, Λονδίνο
Προσόντα: Εμπειρία στην εργασία σε διαφορετικές ομάδες εργαζομένων, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα μετάφρασης τεχνικής και επιχειρηματικής ορολογίας, κατανόηση των πρακτικών ασφαλείας.
Κωδικός θέσης: 00948
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://easyjet.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl
Contact Center Partnership Manager
Περιοχή: Κρακοβία, Πολωνία
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου, εμπειρία στη χρήση Microsoft Office, συμπεριλαμβανομένων του Excel και του PowerPoint, εμπειρία στην ηγεσία/διεύθυνση προσωπικού, άριστη κατανόηση των τεχνολογιών call center.
Κωδικός θέσης: 01222
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://easyjet.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl


 http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: