Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Κατάρτιση σε 9 ειδικότητες και στήριξη για εύρεση εργασίας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη για 130 πρώην χρήστες ουσιών

Σε 330 ανέρχονται οι ωφελούμενοι από τις τέσσερις τοπικές δράσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε Δυτική Αττική, Μεσσηνία, Ηπειρο και Θεσσαλία. Πρόκειται για 90 θέσεις στους Δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού, για 60 θέσεις στους Δήμους Τζουμέρκων, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Μετσόβου και Ζαγορίου, για τις 80 θέσεις στους δήμους Τρικκαίων, Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας και τέλος, για τις 100 θέσεις στη Μεσσηνία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις συμπράξεις έχουν παρατείνει την περίοδο υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα:
Κοινωνικές Δομές: Θεσσαλονίκη
Εκατόν τριάντα άνεργοι, άνδρες και γυναίκες, πρώην χρήστες τοξικών ουσιών, της Θεσσαλονίκης θα ωφεληθούν από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Σχεδία» και τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), οι οποίοι υλοποιούν το Σχέδιο Δράσης «Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας Νομού Θεσσαλονίκης».
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία των συνθηκών για την πλήρη απασχόληση, την ποιότητα και την παραγωγικότητα της εργασίας των πρώην χρηστών ουσιών, καθώς και η συνοχή της τοπικής αγοράς εργασίας με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της περιοχής.
Οι Δράσεις που περιλαμβάνει το Σχέδιο είναι η δικτύωση, οι ενέργειες ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης, οι συμβουλευτικές διαχειριστικές υπηρεσίες και συντονισμός του σχεδίου δράσης, η κατάρτιση και η πληροφόρηση, η συμβουλευτική και η υποστήριξη.
Συμμετοχή ωφελουμένων
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν υποχρεωτικά στις εξής δραστηριότητες: διερεύνηση αναγκών ωφελουμένων, ατομικό σχέδιο και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική απασχόλησης και νομικής στήριξης, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και παρακολούθηση ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του σχεδίου και μετά το πέρας αυτού.
Αναφορικά με τη δράση της Κατάρτισης, θα υλοποιηθούν εννέα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας και στις ανάγκες της ομάδας στόχου. Ειδικότερα, πρόκειται για τα ακόλουθα:
  • Χειρισμός Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου διάρκειας 110 ωρών, 15 θέσεις,
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) διάρκειας 110 ωρών, 15 θέσεις,
  • Καλλιέργεια Οπωροκηπευτικών - Βιολογικών - Τυποποίηση EUREP GAP διάρκειας 110 ωρών, 14 θέσεις,
  • Κτηνοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία (Βιολογική - Συμβατική) διάρκειας 110 ωρών, 14 θέσεις,
  • Πράσινες υποδομές (Φωτοβολταϊκά, Βιοαέριο από οργανικά απόβλητα, μικρά υδροηλεκτρικά έργα ΜΥΕ) - Εγκατάσταση - Λειτουργία - Φύλαξη διάρκειας 110 ωρών, 15 θέσεις,
  • Ανακύκλωση μετάλλου, χαρτιού, πλαστικού, λευκών συσκευών, ηλεκτρονικών συσκευών διάρκειας 110 ωρών, 14 θέσεις,
  • Ανακύκλωση μετάλλου, χαρτιού, πλαστικού, λευκών και ηλεκτρονικών συσκευών διάρκειας 110 ωρών, 14 θέσεις,
  • Τυποποίηση Παραδοσιακών και Βιολογικών Προϊόντων διάρκειας 115 ωρών, 15 θέσεις, και
  • Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας και Ψηφιακής Εικόνας διάρκειας 110 ωρών, 14 θέσεις.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πρώην χρήστες ουσιών ή απεξαρτημένα άτομα ή άτομα ευρισκόμενα σε στάδιο κοινωνικής επανένταξης με κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Ας σημειωθεί ότι οι άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να συνεχίσουν τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Νομού Θεσσαλονίκης και να φέρουν βεβαίωση ολοκλήρωσης ή ότι βρίσκονται σε στάδιο κοινωνικής επανένταξης από επίσημο θεραπευτικό φορέα απεξάρτησης.
Υποβολή αιτήσεων
Αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 8 Φεβρουαρίου στο ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ στη διεύθυνση: Μοναστηρίου 4, Τ.Κ. 546 27, Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2310 566136 και 2310 566137, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kekthes1@otenet.gr και στην ιστοσελίδα:www.okana.gr.

http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: