Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσκληση σε 90 ανέργους και 40 νέους επιστήμονες στη Θεσσαλονίκη

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η Α.Σ. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης...
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη», προσκαλεί 90 άνεργους/ες, εγγεγραμμένους/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και 40 Νέους/ες  Επιστήμονες (Μηχανικούς Απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών)  κατοίκους του Νομού Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της Θεσσαλονίκης και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών για την ένταξη στην αγορά εργασίας 130 ανέργων και νέων επιστημόνων στους τομείς της Ανακύκλωσης και των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης.

Απαραίτητες πληροφορίες για την Πράξη και τη διαδικασία συμμετοχής:

Περίληψη της πρόσκλησης μπορείτε να δείτε από ΕΔΩ
Την αναλητική πρόσκληση μπορείτε να δείτε από ΕΔΩ

Επίσης, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και το τυποποιημένο έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.platonkek.gr

http://www.thestival.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: