Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Απασχόληση 90 άνεργων πολιτών τρίτων χωρών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΝΤΑΙΟΣ καλεί ανέργους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
να υποβάλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Φόρουμ για
την Ισότιμη Ένταξη» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες»  του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Το Σχέδιο έχει στόχο την ενίσχυση και προώθηση στην απασχόληση 90 άνεργων πολιτών τρίτων
χωρών που ζουν στην Αθήνα,  μέσα από δράσεις κατάρτισης,  συμβουλευτικής,  δικτύωσης και
ευαισθητοποίησης – πληροφόρησης.

Οι ωφελούμενοι του Σχεδίου θα προωθηθούν στην αγορά εργασίας:

 είτε ως μισθωτοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 είτε μέσω επιχειρηματικότητας με την ίδρυση ατομικών ή κοινωνικών επιχειρήσεων
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, με τόπο διαμονής την Αθήνα
 Να είναι μετανάστες, πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο με νόμιμα έγγραφα
Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:

24/01/2013 Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΝΤΑΙΟΣ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: