Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη 181 Άτομα στο 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης
έργου διάρκειας έως επτά (7) μηνών, συνολικά εκατόν ογδόντα ενός (181) ατόμων (κατ’ άρθρο 14
παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών
των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων και των αναπτυξιακών δράσεων του 54ου Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος
(συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών
(στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και 
ώρα 17:00.


ΑρχείοΛήψη Αρχείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: