Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ξεκινούν οι προσλήψεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Οι νέοι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία επιλογής μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στη διαδρομή: www. asep.gr - Συμβάσεις - Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ) προκειμένου: 1) να αναζητήσουν τις θέσεις εργασίας για την κάλυψη των οποίων έχουν τα απαραίτητα προσόντα. 2) να εκτυπώσουν το υπόδειγμα αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής (έντυπο ΑΣΕΠ με κωδικό ΚΟΧ.Π.1) το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουν 3) να αναζητήσουν τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής προκειμένου να διασφαλίσουν την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Για την απόδειξη της ανεργίας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία καθώς και βαθμολογούμενο κριτήριο το οποίο συνυπολογίζεται για την πρόσληψη σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ενδείκνυται οι υποψήφιοι να υποβάλουν την κατάλληλη βεβαίωση ανεργίας που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά. Η βεβαίωση φέρει υπογραφή, ασφαλή χρονολόγηση και έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου. 

Επισημαίνεται ότι ο ΟΑΕΔ, ύστερα από συνεργασία με το ΑΣΕΠ, ανέπτυξε για τις απαιτήσεις των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα νέα εφαρμογή που αφορά την έκδοση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας δύο τύπων βεβαιώσεων ανεργίας: ο ένας τύπος αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους και ο δεύτερος τύπος βεβαίωσης αφορά τους άνεργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους υποψηφίους των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα να αποδεικνύουν μέσω της ηλεκτρονικής βεβαίωσης όλα τα στοιχεία (διάρκεια ανεργίας, επιδοτούμενη ή μη ανεργία) που είναι απαραίτητα τόσο για τη συμμετοχή στη διαδικασία όσο και για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας. 

Η άμεση ανταπόκριση του ΟΑΕΔ με την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των ηλεκτρονικά χορηγούμενων βεβαιώσεων ανεργίας συμβάλλει στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν την ηλεκτρονική βεβαίωση ανεργίας, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν σε αίτησή τους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα :

1. Να προμηθευτούν Ονομασία Χρήστη, Συνθηματικό Χρήστη και Κλειδάριθμο από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) της περιοχής τους, τα οποία απαιτούνται για την εγγραφή τους στη Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του ΟΑΕΔ.

2. Να εγγραφούν στη Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του ΟΑΕΔ ακολουθώντας τη διαδρομή : www.oaed.gr Αρχική Σελίδα - Διαδικτυακή Πύλη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Αναζητούντες Εργασία - Εγγραφή Χρήστη.

3. Ακολούθως και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η εγγραφή χρήστη, οι ενδιαφερόμενοι :

α. Από την Αρχική Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ επιλέγουν την  Είσοδο Χρήστη, συμπληρώνουν την Ονομασία Χρήστη και τον Κωδικό (Συνθηματικό Χρήστη) και επιλέγουν Σύνδεση.

β. Από το μενού στα αριστερά της σελίδας επιλέγουν : Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Βεβαιώσεις - Επιλογή Βεβαίωσης - Βεβαίωση Ανεργίας.

http://www.diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: