Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προγράμματα για νέους με επιταγή voucher

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Τα προγράμματα για νέους Περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:
    Κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό μεκαθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring. 
    Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών.
    Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.
Ωφελούμενοι απο τα προγραμματα ειναι
    Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως είκοσι εννέα (29) ετών,
    Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα.
Παρέχονται:
    Επίδομα κατάρτισης 5€ ανά ώρα κατάρτισης.
    Αμοιβή 460€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI/TEI).
    Αμοιβή 400€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
    Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
    Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου,ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση
σε σύμβαση εργασίας.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται κατά
προτεραιότητα στους κάτωθι τομείς:
Αγροδιατροφικός Τομέας
Τουρισμός – Πολιτισμός
Νέες τεχνολογίες
Ενέργεια
(παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας)
Ναυτιλία
Υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας
Επιπλέον, για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.
Τα πρόγραμμα για νεους αναμενεται να προκηρυχθουν τελη Φεβρουαριου με αρχες Μαρτίου απο τον ΟΑΕΔ

http://www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: