Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

10 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας»(Κ.Ε.Θ.Ι.) ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/Ε.Υ.Ε. στην Πάτρα, στη Λαμία, στην Τρίπολη, στη Λάρισα, στην Κομοτηνή και στα Ιωάννινα του Υποέργου «Στελέχωση και Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων» της κατηγορίας Πράξης 3.2.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», ως εξής:
5 ΠΕ Νομικών
5 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών εν ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/02/2013-08/03/2013
Τηλέφωνο: 210-3898000

Δεν υπάρχουν σχόλια: