Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(2) Άτομα καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση της Θέρμης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Πρόσληψη καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα από την υπ' αριθ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/95/20077/26-11-12 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρθ.2 παρ.1 της αριθμ 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία των τμημάτων μονοφωνικών /παραδοσιακών χορωδιών τρίτης ηλικίας κατά την περίοδο 2013, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΥΟ (2) ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού Θέρμης (Δ/νση: Καραολή Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ.2310.463423) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: