Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

8 θέσεις Κοινωφελούς Εποχικού Προσωπικού (Σέρρες)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά οκτώ (8)
ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού
(ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Σερρών.

-ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
· να  είναι  Έλληνες  πολίτες  ή  πολίτες  άλλου  κράτους  μέλους  της  Ε.Ε.  ή  να  είναι  ομογενείς  ή  υπήκοοι
τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας· και
· να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35  ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο
ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).


 Υποβολής Αιτήσεων: 
22/02/2013-04/03/2013


Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: