Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

10 Προσλήψεις στο Δήμο Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) για  2/μηνη απασχόληση  στο Δήμο Αιγιαλείας, για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών, που έχουν δημιουργηθεί στο Δήμο Αιγιαλείας για  τον καθαρισμό – καλλωπισμό των ακτών του Δήμου μας μετά τις τελευταίες πλημμύρες που προκλήθηκαν από τη Δημοτική Ενότητα Αιγείρας έως τη Δημοτική Ενότητα Ερινεού (μήκους 57km) και με δεδομένο το ότι οι ακτές Σελιανιτίκων,Λόγγου, Άκολης, Αλυκής, Διγελιωτίκων, Νικολεΐκων, Ελαιώνος, Εγκάλης, Πούντας, Ακράτας κρίθηκαν ως πολυσύχναστες, σύμφωνα με το Α.Φ.513.5/2013, Α.Σ. 725/2013 έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Αιγίου.  

       Αναλυτικά το προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί είναι το εξής:            Οκτώ (8) Εργάτες Διαφόρων Βοηθητικών Εργασιών και δύο (2) Οδηγοί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την περίοδο από 01/06/2013 έως 31/07/2013. 


Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: