Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

9 Άτομα στη ΜΚΟ PRAKSIS (Δήμος Αθηναίων)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας  Υποδοχής Αστέγων  είναι  μία  ουσιαστικά  καινοτόμα  Κοινωνική  
δομή που λειτουργεί σύμφωνα με το μοντέλο της ολιστικής προσέγγισης και υποστήριξης των
άμεσα ωφελούμενων ατόμων. Στεγάζεται στον 4
ο
 όροφο του κτιρίου επί της οδού Δεληγιώργη
26‐28, στην Αθήνα, και στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της
Φτώχειας»  θα  απασχολήσει  9  άτομα


Διοικητικό προσωπικό  2
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός 2
Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας 2
Ιατρός στο Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων 1
Νοσηλευτής στο Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων 2

Η  διαδικασία  
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  αρχίζει  την  4
η
  Φεβρουαρίου  2013  και  λήγει  την  Τρίτη  19
η
Φεβρουαρίου 2013. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αποστέλλουν  αιτήσεις  μέχρι  και  την 
ημερομηνία λήξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι  αιτήσεις  θα  γίνονται  δεκτές  μόνο  ταχυδρομικά  στα  Κεντρικά  Γραφεία  της  PRAKSIS,
Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα, υπόψιν κας Βαλλιανάτου Δανάης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: