Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

97 Άτομα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η Αρωγή ΑΜΚΕ, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα επτά (97) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός ατόμων:
Για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης:

Έντεκα (11) Εργατοτεχνίτες, Είκοσι επτά (27) Ημερήσιοι φύλακες, Τρείς (3) Νυχτοφύλακες, Τρείς (3) Καθαριστές,Τρείς (3) Μουσειοπαιδαγωγοί στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Για την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής:

Δέκα πέντε (15) Εργατοτεχνίτης, Δεκαοκτώ (18) Ημερήσιοι φύλακες, Οκτώ (8) Νυχτοφύλακες, Τέσσερις (4) Αρχαιολόγοι, Ένας (1) Μουσειολόγος, Τέσσερις (4) Καθαριστές στην 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 06/02/2013 και τελειώνει στις 15/02/2013 (καταληκτική ημερομηνία).

Δεν υπάρχουν σχόλια: