Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Σειρά επαγγελμάτων της οικοδομής χρηματοδοτούνται μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ειδικότερα ψυκτικοί, ξυλουργοί, υδραυλικοί, κατασκευαστές παραθύρων και πορτών, τοποθετητές πλακιδίων και δαπέδων, σοβατζήδες αλλά και όσοι κατασκευάζουν στέγες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Επίσης μέσα από το πρόγραμμα χρηματοδοτείται η κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα για την οικοδομή μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτηθούν εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες οι οποίες είναι:
-Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
-Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
-Επιχρίσεις κονιαμάτων
-Ξυλουργικές εργασίες
-Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
-Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται σε ποσοστά από 40% έως 60%, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν επιχορήγηση για δαπάνες από 30.000 έως 300.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την αγορά νέων μηχανημάτων για τη διαμόρφωση των κτιριακών χώρων, την απόκτηση λογισμικών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ακόμη και για μεταφορικό μέσο.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση δαπανών για κτίρια, εγκαταστάσεις και τον περιβάλλων χώρο απαραίτητη είναι η προσκόμιση οικοδομικής άδειας ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης εργασιών εφόσον απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιμες εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ ετών.
Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
Η αγορά αυτοκινούμενου μεταφορικού μέσου περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, εφόσον είναι αποκλειστικά επαγγελματικής χρήσης και εφόσον βεβαίως δεν προορίζεται για εκμίσθωση, καθώς η αγορά εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40 έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κλπ.) σε ποσοστό 25%, οι οποίες πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Πού θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες

Το Γραφείο Πληροφόρησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 801 11 36 300. Επίσης ο Ενδιάμεσος Φορέας για την υλοποίηση του έργου (ΕΦΕΠΑΕ) παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους στο τηλέφωνο 210 - 6985210.

http://www.news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: