Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ρόδο και Κέρκυρα

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Για την κατανομή και πρόσληψη 45 ατόμων, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης των Περιφερειακών Μονάδων (πρ. ΟΤΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού (περιφερειακές μονάδες), εκπαιδευτικής περιόδου 2012-2013. Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση των τμημάτων Μετεκπαίδευσης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/101/4636/3-12-2012 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ «Έγκριση πρόσληψης ενενήντα (90) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013, για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (περιφερειακές μονάδες)


Προκηρυσσόμενες θέσεις για το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (9):
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Οροφοκομίας
Μία
(1)
Θέσεις
Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Δύο
(1)
Θέση
Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Υγιεινής
Δύο
(2)
Θέσεις
Καθ. Αγγλικών
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Γαλλικών

 Προκηρυσσόμενες θέσεις για το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου (8):
Μία
(1)
Θέση                    
Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Οροφοκομίας
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Υγιεινής
Δύο
(2)
Θέση
Καθ. Αγγλικών
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Γαλλικών

Προκηρυσσόμενες θέσεις για το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ρόδου (4):
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Υγιεινής
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Αγγλικών

Προκηρυσσόμενες θέσεις για το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Κέρκυρας
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Υγιεινής
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Αγγλικών
Μία
(1)
Θέση
Καθ. Γαλλικών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση προς τις αρμόδιες Επιτροπές όπως αναφέρονται κατωτέρω με όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της Προκήρυξης σε δύο καθημερινές εφημερίδες των Αθηνών  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες:
  •  Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης (ΕΠΑΣ Ηρακλείου), Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Κοκκίνη Χάνι, τηλ. 2810/761363-332927
  • Επιτροπή Κέρκυρας (ΕΠΑΣ Κέρκυρας), Ξεν/χείο «ΔΕΜΠΟΝΟΣ», Γουβιά Κέρκυρας, τηλ. 26610/91541
  • Επιτροπή Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΣ Μακεδονίας), Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», παραλία Περαίας, τηλ. 23920/23257-25551
  • Επιτροπή Ρόδου (ΕΠΑΣ Ρόδου), Ξεν/χείο «ΘΕΡΜΑΙ», Εθνάρχου Μακαρίου1, τηλ. 22410 74445, 24353
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: