Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Συνεργάτες στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων "Αθηνά"

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την πρόσληψη έξι συνεργατών με συμβάσεις ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΚ «Αθηνά», στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν οι παρακάτω ειδικότητες:

Ένας έμπειρος μηχανικός λογισμικού/προγραμματιστή, με τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα Η/Υ και Πληροφορικής, εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού για έργα πληροφορικής, εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού java, εμπειρία στην εκτέλεση και συντονισμό ευρωπαϊκών/εθνικών έργων, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Δύο ερευνητές πληροφορικής/προγραμματιστές, με τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά προσόντα:Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα Η/Υ και Πληροφορικής, εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού java, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ένας μηχανικός λογισμικού/προγραμματιστή, με τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα Η/Υ και Πληροφορικής, ερευνητική και τεχνολογική εμπειρία στους τομείς των διασυνδεδεμένων δεδομένων ιστού, σημασιολογία δεδομένων ιστού, ανάκτηση δεδομένων ιστού και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ένας μηχανικός λογισμικού/προγραμματιστή, με τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα Η/Υ και Πληροφορικής, τεχνολογική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και συντήρησης γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, διαδικτυακών υπηρεσιών και γεωχωρικά δεδομένα, ανάπτυξης εφαρμογών GISκαι WebGISκαι άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ένας μηχανικός λογισμικού/προγραμματιστή, με τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα Η/Υ και Πληροφορικής, εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού java και στην ανάπτυξη εφαρμογών με βάσεις δεδομένων και webτεχνολογιών, εμπειρία στην εκτέλεση ευρωπαϊκών έργων και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων/ΕΚ «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου Τ.Κ 15125. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6875403 . Περισσότερες πληροφορίες και τα επιπλέον επιθυμητά προσόντα στην ιστοσελίδα www.ipsyp.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: