Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Υποτροφίες για φιλοσοφικές και κοινωνικές επιστήμες

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Οκτώ υποτροφίες για την Ελλάδα και μέχρι τρεις υποτροφίες για το εξωτερικό αναμένεται να δώσει το Ιδρυμα Ρόδη Ρούφου - Κανακάρη, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές ή φοιτήτριες ελληνικής υπηκοότητας, με αντικείμενο σπουδών που σχετίζεται με τον κοινωνικό προβληματισμό και την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου.
Το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τον κοινωνικό προβληματισμό και την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται δεκτές μέχρι την 1η Μαρτίου 2013 στα Γραφεία του Ιδρύματος (Πλουτάρχου 4 -10676 Αθήνα), συνοδευόμενες από τα εξής δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας και ηλικίας, τίτλο σπουδών, υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία, απόσπασμα Ποινικού Μητρώου και τέλος, Βεβαίωση της οικείας Σχολής για την εγγραφή τους σε αυτήν.
Αιτήσεις
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την 1η Μαρτίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν στο Ιδρυμα «Ρόδη Ρούφου - Κανακάρη», οδός Πλουτάρχου 4, Αθήνα 106 76, αλλά και στο τηλέφωνο: 2107226447.

http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: