Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Όλες οι τρέχουσες θέσεις ανέργων σε προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Τα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) στα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση παρουσιάζει σήμερα το Diorismos.gr. Οι Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

Σε κάθε τοπικό σχέδιο δράσης δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν συντονιστή εταίρο ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης.
Τα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, ανά Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.), είναι:

Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Παράταση για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο "Oλοκληρωμένη παρέμβαση υπέρ των απολυμένων στην Μαγνησία" μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2013. Προκήρυξη

Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Παράταση για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο "Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Τυρνάβου" μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013. Προκήρυξη 

Α.Σ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παράταση για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο: "Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων" μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013. Προκήρυξη 

Α.Σ. ΕΡΓΑΞΙΑ
Παράταση για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο "Τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων -ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού" μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013. Προκήρυξη

Α.Σ. ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΠαράταση για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο "Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής" μέχρι 28η Φεβρουαρίου 2013. Προκήρυξη

Α.Σ. ΓΑΙΑ
Παράταση για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Απασχόληση στην ύπαιθρο της Θεσσαλονίκης"  μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013. Προκήρυξη

Α.Σ. ΚΥΚΛΟΣΑιτήσεις για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο "Κύκλος" έως και τις 15 Μαρτίου 2013. Προκήρυξη

Α.Σ. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Συν-εργάζομαι στο ιστορικό κέντρο". Προκήρυξη

Α.Σ. ΔΥΘΕΣ
Αιτήσεις για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη" έως και τις 20 Μαρτίου 2013. Προκήρυξη

Α.Σ. ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αιτήσεις για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας" έως και τις 5 Μαρτίου 2013. Προκήρυξη

Α.Σ. ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Αιτήσεις για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας" έως και τις 15 Μαρτίου 2013. Προκήρυξη

Α.Σ. ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Αιτήσεις για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο "Δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο Δήμο Αθηναίων" μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013. Προκήρυξη 

 http://www.diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: