Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ανάλυση Ανάκτηση Αναβίωση της Κλασσικής Αττικής Κεραμικής (RECAP (Ε-1775), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ως εξής:

1 θέση Φυσικού με ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία σε μετρήσεις XRF (x-ray fluorescence).

Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί θα εργαστεί στα πλαίσια της ομάδας του ΙΠΣΦ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" που συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα "Ανάλυση Ανάκτηση Αναβίωση της Κλασσικής Αττικής Κεραμικής", και θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση σειράς μετρήσεων με συσκευές XRF επιλεγμένων δειγμάτων πρώτων υλών και κεραμικών.

Με βάση τα παραπάνω επιθυμούμε οι υποψήφιοι, να έχουν πτυχίο Φυσικής ή άλλης συναφούς σχολής, και αποδεδειγμένη εμπειρία με διαδικασίες μετρήσεων XRF
και ανάλυσης των δεδομένων.

Πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 25-2-2013 στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος Δρ. Χρήστο Μάρκου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cmarkou@inp.demokritos.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Χ. Μάρκου (τηλ. 210-6503409 και e-mail: cmarkou@inp.demokritos.gr)
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs360.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: