Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(13) Άτομα στον Δήμο Ιωαννιτών του ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την πρόσληψη συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Ειδικότερα Στοιχεία:
· Τόπος υλοποίησης Προγράμματος: Δήμος Ιωαννιτών
· Τίτλος Προγράμματος: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
· Ειδικότητες:
1. Κοινωνικό Παντοπωλείο
- 1 άτομο ΠΕ/TE Διοικητικός
- 3 άτομα ΔΕ Υποστηρικτικό Προσωπικό - Στελέχη Τροφοδοσίας
- 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
2. Κοινωνικό Φαρμακείο
- 2 άτομα ΠΕ Φαρμακοποιών
- 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
3. Γραφείο Διαμεσολάβησης
- 1 άτομο ΠΕ Ψυχολόγος
- 1 άτομο ΠΕ Κοινωνιολόγος - Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
4. Δημοτικός Λαχανόκηπος
- 1 άτομο ΠΕ/TE Γεωπόνων
- 1 άτομο ΔΕ Επιστάτης Αγροκτήματος
- 1 άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων των υποψηφίων καθώς και οι ανά Κοινωνική Δομή Ανακοινώσεις Πρόσληψης Προσωπικού βρίσκονται αναρτημένες στο γραφείο Διοίκησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- Ε.Ψ.Ε.Π., Καλούδη 8β, 2ος όροφος, Ιωάννινα.
Επίσης, οι Ανακοινώσεις Πρόσληψης Προσωπικού θα βρίσκονται αναρτημένες στις ακόλουθες θέσεις:
• στις ιστοσελίδες της Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr), του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.(www.okpapa.gr) και του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr).
• στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π., Καλούδη 8β, 2ος όροφος, Ιωάννινα και του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., Αβέρωφ 6, 3ος όροφος, Ιωάννινα.
• στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Ιωαννιτών.
• στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ.
• στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι υποψήφιοι πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
· να είναι έως 30 ετών,
· να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ,
· να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλούδη 8β΄, 2ος όροφος, Ιωάννινα, (πληροφορίες καθημερινά από τις 11:00 ως τις 17:00, τηλ. επικοινωνίας 26510-39820).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 7/3/2013 μέχρι και 22/3/2013 (όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 11:00 μέχρι ώρα 17:00).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα:
· στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π. (Καλούδη 8β΄, 2ος όροφος, Ιωάννινα)
· στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Ε.Π. www.epsep.gr
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π.
Κρανάς ΠαναγιώτηςΚατεβάστε το πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων στους παρακάτω συνδέσμους
Για να δείτε τις Συνοπτικές Οδηγίες πατήστε εδώ
Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: