Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ηλιούπολη: Προσλήψεις 153 συμβασιούχων για κάλυψη αναγκών της

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη 153 συμβασιούχων θα υποβάλει ο Δήμος Ηλιούπολης. Για την πρόσληψη των προτεινόμενων υπαλλήλων έχουν γίνει από τη δημοτική Αρχή όλες οι αναγκαίες ενέργειες, και έχουν εξασφαλισθεί οι απαραίτητες πιστώσεις.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν, μετά την έγκρισή τους από την κεντρική διοίκηση, είναι οι παρακάτω:

- Δέκα (10) άτομα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

- Δέκα έξι (16) άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (εργάτες καθαριότητας, οδηγοί κ.λπ.).

- Είκοσι (20) άτομα, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πυροπροστασίας.

- Ένας (1) Δικηγόρος με πάγια μηνιαία αντιμισθία και με σχέση έμμισθης εντολής.

- Ένας (1) Ιατρός Εργασίας ΠΕ, για την εκτέλεση έργου σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, με σύμβαση διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

- Δώδεκα (12) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – Γρ. Γρηγορίου (λειτουργία θερινού κινηματογράφου, ανοιχτού δημοτικού θεάτρου)

- Πέντε (5) άτομα, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως ένα (1) έτος, για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – Γρ. Γρηγορίου.

- Πενήντα δύο (52) άτομα, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως ένα (1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών εργαστηριών και των αθλητικών προγραμμάτων του Νομικού Προσώπου Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – Γρ. Γρηγορίου.

- Τρία (3) άτομα, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 8 μηνών, από το Νομικό Πρόσωπο Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. – Π. Πεντάρης, για την στήριξη του έργου «Τοπικό σχέδιο Δήμου Ηλιούπολης για την Κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων(ΤΟΠΕΚΟ).

- Έξι (6) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 8 και 11 μηνών, από το Νομικό Πρόσωπο Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. – Π. Πεντάρης, για την κάλυψη αναγκών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, στο Δημοτικό Γηροκομείο Αγ. Ταβιθά και σε άλλα κοινωνικά προγράμματα.

- Είκοσι επτά (27) άτομα, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 11 και 12 μηνών, από το Νομικό Πρόσωπο Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. – Π. Πεντάρης, για την κάλυψη αναγκών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου.
 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: